V Rakovníku vystavují osiřelé památky

9. 1. 2019

Od 8. ledna probíhá v útulných prostorách Galerie Samson Cafeé v Rakovníku výstava fotografií "Památky osiřelé".

„Výstava představuje jednu z oblastí zájmu spolku Omnium, sakrální památky v bývalém pohraničí. Na první pohled to vypadá, že se to téma Rakovnicka netýká, ale před válkou byly tzv. Sudety a pak po Mnichovské zradě i hranice jen několik kilometrů od města,“ osvětlil souvislosti předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

Výstava představuje sakrální památky na území České republiky, které jsou opuštěné, osiřelé a ve velmi špatném stavu. I přesto, že se  podařilo zachránit velké množství památek, je většina objektů ve velmi špatném stavu a čeká na zachránce.

Omnium z.s. se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek, od drobných staveb až po velké sakrální i nesakrální památky. Jedná se většinou o památky, které dnes jsou na okraji zájmu společnosti. Společným rysem památek je ve většině případů jejich mimořádně havarijní stav. 

Mimo konkrétních projektů záchrany pořádá spolek i cyklus vzdělávacích a osvětových seminářů, konferencí, workshopů, výstav a koncertů a dalších aktivit pro širokou i odbornou veřejnost se vztahem k památkové péči, je i partnerem projektu Pro život kostelů Broumovska.

Památky osiřelé nejsou jedinou výstavou spolku - Výstava Monumenta VIVA představuje práci spolků při záchraně a prezentaci kulturního dědictví v České republice, zejména těch, které nejsou turisticky příliš atraktivní nebo nejsou spojeny s významnou osobností. Výstava Historické hřbitovy zase prezentuje skutečný stav mnohých hřbitovů v naší republice. Výstava Broumovská skupina kostelů je zaměřena na barokní sakrální památky na Broumovsku převážně z díla Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Výstava „Památky osiřelé“ byla připravena jako projekt přeshraniční spolupráce za finanční podpory Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration v roce 2016, proto jsou doprovodné texty netradičně nejprve v němčině a poté v češtině, a potrvá v kavárně až do 8. března 2019.

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, Středočeský kraj

Fotogalerie