V Novém Kníně se rýžovalo zlato

21. 7. 2019

V Novém Kníně na Příbramsku proběhlo o rozšířeném víkendu za součinnosti a podpory Hornického muzea Příbram a Středočeského kraje Mistrovství České a Slovenské republiky v rýžování zlata.

Průvodu Novým Knínem a slavnostního zahájení mistrovství se zúčastnil i předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek: "Je dobře, že si historii těžby zlata a oblasti výskytu nepřipomínáme jen v našich muzeích, ale i soutěžemi, osvětou, ukázkami. A v tom odvádí Český klub zlatokopů obrovský kus práce."

Český klub zlatokopů (ČKZ) mimo pořádání soutěže stál u vzniku několika naučných hornických stezek, které mapují dolování a zpracování zlata a spolupořádá na toto téma řadu výstav.

Spolek je dokonce držitelem ocenění "Český permon", které mu udělilo v roce 2017 Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky.

V soutěži startovaly týmy i jednotlivci. Tradiční získávání zlata si mohla ale vyzkoušet i veřejnost, která se mohla i přihlásit do kategorie amatérů.

Účastníci si na povel nasypou do rýžovací pánve písek, ponoří ji v přiděleném boxu pod vodu a začnou vyhledávat malé zlatinky. Nalezené zlato je pak přemístěno do ampulky, vítězí pak samozřejmě ten, kdo najde nejvíc zlata v nejlepším čase.

Podobné soutěže mají u nás letitou tradici. 1. soutěž se konala v roce 1979 na Otavě. V roce 1999 se dokonce na nedaleké Kocábě konalo Mistrovství světa, kde se sjelo 630 účastníků.

Fotogalerie

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, Středočeský kraj