Na vláčky do Lán

15. 1. 2020

14. ledna proběhla v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech vernisáž výstavy novostrašeckých modelářů zaměřená na železniční modely.

„V mládí si hrát s mašinkami chtěl asi každý. Ale vyrábět je, věnovat stavbě kolejiště stovky a tisíce hodin, to je už pořádně náročný koníček. Jsem rád, že se naši modeláři v konkurenci rozhodně neztratí,“ poznamenal předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

Vystaveny zde byly železniční modely ve velikosti TT, převážně provozované ČSD a ČD. Část modelů pochází z tovární produkce domácích i zahraničních výrobců, některé z limitovaných sérií. Další část exponátů tvoří plastikové stavebnice nebo stavebnice z papíru, některé vyrobené technologií laser-cut. Nejnáročnější modely jsou vyrobeny z leptaného mosazného plechu.

Některé modely jsou ukazovány v různém stádiu rozpracování, mimo vláčků na výstavě nechybí ani různá železniční zařízení, budovy, fotografie kolejišť a překvapení nabízí i kinosál.

Kroužek železničních modelářů v Novém Strašecí působí pod DDM Rakovník od roku 2012 a jeho hlavní náplní je stavba stavebnicových a vlastních železničních modelů. Členové kroužku zabezpečují výstavbu a provoz na modelovém kolejišti v expozici sdělovací a zabezpečovací techniky v Železničním muzeu Lužná u Rakovníka.
Součástí výstavy jsou také komentované prohlídky ve dnech 18. 1., 1. 2., 15. 2. a 29. 2. 2020 vždy od 10 do 14 hodin. Výstava potrvá do 1. března.

Fotogalerie

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, Středočeský kraj