Klub středočeských zastupitelů - tisková zpráva a video z tiskové konference

29. 4. 2019

29. dubna se koná 18. Zastupitelstvo Středočeského kraje.

Klub zastupitelů KSČM považuje za zásadní materiál Čerpání rozpočtu za rok 2018 a rozdělení zůstatku hospodaření.

„Skutečnost potvrdila předpoklad vyšších daňových příjmů v roce 2018, kraj hospodařil navíc zodpovědně, hledal úspory, na rozdíl od předchozího roku skutečně dokázal i čerpat prostředky na investice,“ uvedl výsledek hospodaření Josef Dovolil, člen Finančního výboru.

„Prostředky z přebytku z roku 2018 pokrývají i naše priority, ze základních 7 priorit se posunuly zejména 2 – podpora vodohospodářské infrastruktury malých obcí a program energetických úspor,“  doplnil předseda klubu Zdeněk Štefek.

Na vodohospodářskou infrastrukturu jde přes Středočeský fond životního prostředí a zemědělství dalších 30 milionů Kč.  Klub hodnotí pozitivně i další prostředky vynakládané na opatření proti suchu, byť vidí v tomto úsilí značné rezervy.

Opatření vedoucí k energetickým úsporám, jsou realizovány mimo individuálních žádostí i přes programy EPC I (3 vzorové projekty) a EPC II (ten se týká 120 budov), z přebytku se vytvořil jakýsi fond pokrývající drobné investice přinášející rychlé energetické úspory s rychlou návratností vložených prostředků. „Každopádně se jedná ale o určitý kompromis, náš záměr systému energetických úspor měl komplexnější podobu,“ dodal Štefek.

Pamatuje se ale i na další priority KSČM – např. dovybavování Domu seniorů v Žižicích či navýšení prostředků na obnovu majetku organizací, na mzdy, ale i na podporu sportu a obnovu památek a podporu divadel. Z hlediska cestovního ruchu je také pozitivní, že se pamatuje na vodní turistiku a související infrastrukturu. „Vzhledem k dlouhodobému nedostatku míst v oblasti sociálních služeb budeme ale usilovat minimálně o stavbu 3 dalších velkých domovů seniorů,“ upozornil zastupitel Václav Melša.

Novináři skloňují ale i kauzu spolupracovníků úřadu na DPP a DPČ. „Zastupitelé KSČM nemají problém s požadavkem kontroly všech smluv, a to nejen za celé volební období, ale i za období přecházející či ještě starší. Tak hlasovali zástupci KSČM i na kontrolním výboru. Máme čisté ruce, ani jako radní jsme žádné „dohodáře“ nepotřebovali a sami se divíme, jak je možné čerpat veřejné prostředky na plnění vlastních webových stránek a sociálních sítí člena Rady, jak jsme se dozvěděli z mediálních přestřelek…,“ shrnul postoj KSČM Štefek.

Bez výstupu by ale nemělo zůstat ani schvalování dotací ze středočeských fondů. „Náš kraj má nejrozsáhlejší dotační systém z celé republiky. Aktuálně rozdělujeme 174 mil. v 5 klasických dotačních titulech, dalších 40 mil. na obnovu památek určených pro společenské využití, prostředky na environmentální výchovu a další prostředky z Programu obnovy venkova a z Infrastrukturního fondu, navíc se vyhlašuje další kolo kotlíkových dotací,“ upozornil na šíři fondů zastupitel Pavel Hubený.   

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda Klubu zastupitelů KSČM, Středočeský kraj
Video: 

Fotogalerie