Dny lidové architektury nejen na Kokořínsku

21. 7. 2019

Ve Lhotce u Mělníka na Kokořínsku byly v sobotu 20. července slavnostně zahájeny Dny lidové architektury ve Středočeském kraji.

"Když jsme před lety diskutovali o dnech lidové architektury, byla to vize. A dnes z toho máme nádhernou tradici, která ukazuje, že naše kořeny, naše historie nejsou jen zámky, hrady, sakrální stavby, ale i lidová architektura, zvyky a lidová kultura," poznamenal na zahájení předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

Třetí ročník dnů, který je součástí celostátního již 7. Ročníku Dnů lidové architektury, se koná po dvou úspěšných ročnících v Muzeu lidových staveb středního Povltaví na Vysokém Chlumci a v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem.

Na lhoteckém hřišti probíhal jarmark tradičních lidových řemesel, vystupoval folklorní soubory Jarošovci, Furiant i Osmikráska.

Před nedalekým skalním obydlím, kam návštěvníky bral koňský povoz, se o dobrou náladu staral harmonikář.

Součástí akce byl i křest publikace "Lidové stavby Středočeského kraje - severozápad"která návštěvníkům přibližuje nejen trasu Putování za lidovými stavbami Kokořínska, ale také další význačné a často unikátní památky vesnické architektury v severozápadní části Středočeského kraje (v okresech Mělník, Mladá Boleslav, Kladno a Rakovník), jež zpravidla unikají zrakům běžného turisty.

V komunitním centru se promítaly i tematické fotografie a videa z Kokořínska, do kterého zamířily za lidovými stavbami i dva autobusy.

Cílem Dnů lidové architektury je upozornit veřejnost na fenomén historického vesnického stavitelství, které je pozoruhodným dokladem řemeslného umu i estetického cítění našich předků a současně představuje významný krajinotvorný prvek, neodmyslitelnou složku životního prostředí i často přímo ztotožněný pocit domova.

Dny mají zároveň oslovit a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, specializované firmy a řemeslníky, odborníky i laiky a další aktéry k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví.

Organizátory letošních Dnů lidové architektury Středočeského kraje jsou opět Kotěrovo centrum architektury o.p.s., FOIBOS BOOKS s.r.o. a Středočeský kraj, odbornou stránku zajišťuje Národní památkový ústav a Regionální muzeum v Mělníce.

Fotogalerie

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, Středočeský kraj