Den řemesel ve Vysokém Chlumci

29. 7. 2019

27. července se do skanzenu ve Vysokém Chlumci nastěhovali mistři tradičních řemesel.

Nádherné přírodní prostředí, do kterého jsou zasazeny objekty lidového stavitelství a venkovská hospodářství bylo po celý den obohaceno více než dvěma desítkami řemeslníků, kteří návštěvníkům předváděli svá umění.

„Skanzen byl plný lidí, program tradičně lákal celé rodiny a vhodně ho doplňovala i kulturní vystoupení několika kapel. Jsem rád, že umíme ukazovat naše kořeny, naše zlaté české ruce a pokud tato forma prezentace přispěje i k znovuobnovení zájmu o řemesla, budu ještě radši,“ poznamenal při zahájení předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

Z řemesel, která se uplatnila i při stavbě tohoto skanzenu, byla k vidění práce tesaře, kováře, kamnáře a přípravářů hliněných omítek. V provozu byl také mlýn z Radešic. Nechyběly ale ani tradiční venkovští řemeslníci, např. hrnčíř, košíkář, bednář, provazník, řezbář, včelař, přadlena i soustružník opracovávajícího dřevo na archaickém pružinovém soustruhu. Pekl se i chleba a medové perníky. Novinkou bylo předvádění výroby štípaných šindelů na pokrývání střech venkovských usedlostí.

Akci pořádá Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Městysem Vysoký Chlumec a Provaznickým muzeem v Deštné.

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, Středočeský kraj

Fotogalerie