Naše informace

22. 9. 2018

Při příležitosti 100. výročí vzniku Československa ožila stará huť Barbora v Jincích na Příbramsku významnou akcí - sázela se zde památná lípa.

22. 9. 2018

V Kamenných Žehrovicích se uskutečnila v sobotu 22. září tradiční mariánská pouť. "Kamenné Žehrovice se mohou pyšnit pestrou spolkovou činností, pouť spolu s obcí pořádá spolek Žehrovák, jehož zásluhou tu vlastně stojí na náměstí i kaplička a připravuje se každoročně celá řada zajímavých akcí,"

22. 9. 2018

Již 23. rokem si Kralupy nad Vltavou připomněly o prodlouženém víkendu festivalem poezie a přednesu básníka a držitele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta, který je pochován na kralupském hřbitově.

16. 9. 2018

V Rožmitále pod Třemšínem byl za podpory Středočeského kraje již po třetí výlovem Sadoňského rybníka a doprovodnými oslavami přivítán čas podzimu.

16. 9. 2018

V sobotu 15. září se v areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna konal tradiční Den horníků.

12. 9. 2018

22.srpna 2018 přijala Poslanecká sněmovna Parla-mentu České republiky usnesení „K uctění památky obětí invaze a okupace v roce 1968“ tohoto znění: „Posla-necká sněmovna deklaruje, že vtrhnutí pěti států Varšav-ské smlouvy v srpnu 1968 do Československa bylo aktem invaze a následné

11. 9. 2018

Události v saském Chemnitz opravdu děsily.

9. 9. 2018

Při příležitosti 81. úmrtí prezidenta T. G. Masaryka proběhla v sobotu 8. září v Lánech tradiční vzpomínková akce „Masarykova vatra“. Akce začala setkáním účastníků v lánské pobočce Muzea T. G. M.

6. 9. 2018

V Muzeu Benátecka byla ve středu 5. září zahájena slavnostní vernisáží výstava „Benátky nad Jizerou za První republiky“. „V našem kraji si připomínáme 100. výročí vzniku Československa sérií různých akcí – od výstav a historických akcí přes různé  soutěže až po samostatný web.

4. 9. 2018

Zastupitelstvo Středočeského kraje 27. srpna udělalo vítěznou tečku za našimi snahami o znovuobnovení takzvaného žákovského jízdného. Schválením dojíždění do základních a středních škol zdarma byla naplněna nejen část programového prohlášení rady kraje, ale především jedna z našich hlavních podmínek podpory současné koalice na kraji.

3. 9. 2018

Deset rušných dnů v Německu vyvolalo zesilující hlasité poplašné signály - dosud nejhorší ze všech ve východoněmeckém Sasku, ale i v Berlíně!

29. 8. 2018

Praha, jako většina dalších měst, zlevní od 1. října jízdné v MHD pro studenty a seniory. Nově budou platit 1280 korun ročně. Rozhodli o tom radní, v reakci na rozhodnutí vlády.

28. 8. 2018

Středočeská KSČM může ohlásit uskutečnění části programového prohlášení Rady kraje a současně naplnění jedné z hlavních podmínek podpory krajské koalice – dojíždění do základních a středních škol zdarma.

28. 8. 2018

27. srpna se konalo 15. zastupitelstvo Středočeského kraje. Na začátku bylo přítomno 53 zastupitelů (postupně 56) z 65 (chybělo 5 ze STAN a 4 z ODS…).

27. 8. 2018

27. srpna se konalo 15. zastupitelstvo Středočeského kraje.

Jako zastupitelé za KSČM vnímáme jako zásadní zejména „žákovské jízdné“, posun ve věci ukončení patového stavu využití BVVP Mladá, rozdělení dalších prostředků na obnovu památek a vodohospodářskou infrastrukturu a rozdělení dalších získaných prostředků ze sdílených daní.

26. 8. 2018

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy uspořádalo v neděli 26. srpna předškolní vlnobraní aneb program „Od ovce po přízi“.

26. 8. 2018

Na břehu Berounky v Dobřichovicích proběhl v sobotu 25. srpna již 15. ročník festivalu historického šermu, tance a divadla Dobřichovické Alotrium. „Festival se tradičně koná za podpory města i Středočeského kraje a patří se svým počtem okolo 20 účinkujících souborů k těm větším v republice.

24. 8. 2018

V historickém sále zámku v Roztokách u Prahy proběhlo ve středu 22. srpna slavnostní předání pamětních tabulí vlastníkům obnovených památek, míst a zákoutí, zapojených do putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“ ze Středočeského kraje.

20. 8. 2018

PAME odsuzuje nadnárodní společnost COSCO, protože pod jejím velením byl surově napaden a zraněn předseda svazu dělníků COSCO v přístavu Piraeus, soudruh Markos Bekris.

20. 8. 2018

* Jste uvolněným předsedou Výboru pro dopravu Středočeského kraje, takže jste plně kompetentní, abyste řekl, jak to bude s mediálně velmi frekventovaným obchvatem kolem Říčan?

20. 8. 2018

    Podnětem k těmto několika řádkům je průběžná mediální masáž. Monotónní novodobé vysvětlování doby. Dá se říct, že pro jakékoliv historické události platí jedno pravidlo.

19. 8. 2018

18. srpna oslavily Panenské Břežany 790. výročí svého založení.   Významné výročí si přijel připomenout i předseda středočeského Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

19. 8. 2018

V Horčápsku na Příbramsku proběhl o víkendu za podpory Středočeského kraje již 13. ročník festivalu hudby, sportu a zábavy Kačeři 2018.

18. 8. 2018

Máte-li německou politiku za monotónní nebo nudnou, podívejte se na ni znovu!

Stránky