Větší ochrana lesů a zemědělské půdy – podmínka pro existenci budoucích pokolení.

28. 9. 2020

O významu lesních a zemědělsky využívaných pozemků pro celý ekosystém byla napsána spousta článků, úvah a celých knih. Tak, jak to v běžném životě zpravidla chodí, řešíme problémy až když nějaký nastane. V případě úbytku zemědělské půdy jde zpravidla o nevratné zásahy do krajiny, jejichž důsledky nás dříve či později budou za naši nezodpovědnost trestat.

Lidé po tisíciletí přetvářejí krajinu, ve které žijí, musí proto veškeré zásahy pečlivě posuzovat a k přírodě jako takové se chovat s úctou a pokorou. Pozitivní realitou ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství ve Středočeském kraji je shoda na důsledném odmítání dalších, často zbytečných záborů zemědělské půdy. Bojujeme proti stavbám hal a logistických center, které se staví na nejúrodnějších polích, ve kterých se většinou pouze skladuje zboží vyrobené mimo Českou republiku a přeprava tohoto zboží velmi zatěžuje životní prostředí. V tomto býváme osamoceni, protože obce si do svých územních plánů, často z neznalosti budoucích dopadů, zahrnuly různé „průmyslové zóny“. Následně přichází investor se „záměrem, který je v souladu s územním plánem obce“ a díky této kouzelné formulaci svůj záměr prosadí.

Otázka pro ministry zemědělství všech polistopadových vlád a jejich úředníky je: Jak je možné, že jste svým souhlasným postojem k územním plánům obcí umožnili zničit tisíce hektarů zemědělské půdy?

Snahou nás, zastupitelů a členů výboru pro životní prostředí a zemědělství za KSČM, je bránit dalším nesmyslným záborům zemědělské půdy ve Středočeském kraji a také v krajském systému environmentálního vzdělávání motivovat hlavně mladou generaci k lepšímu vztahu k přírodě, jejíž jsme nedílnou součástí.

Autor: 
Ing. Josef Dovoli, kandidát KSČM do Zastupitelstva Středočeského kraje