M. Vostrá: Pomoct může každý

7. 8. 2017

Poslední dobou často slyšíme o nedostatku vody a prognózy, které tento stav ještě zhoršují. Zájmem každého z nás by tedy mělo být vodou šetřit a starat se o to, abychom, byť nechtíc, zdroje vody neničili. Spousta obcí má na svých pozemcích klasické studny, které vznikly před mnoha lety. Existovalo také opatření ukládající obci tuto studnu čistit a starat se o ni. V současné době však taková povinnost již neexistuje a je to patrně velká škoda. V některých místech se lidé o tyto studny starají sami, jinde však upadají v zapomnění.

Dalším momentem, kdy sami ztěžujeme hospodaření s vodou, je používání navlhčených ubrousků, které mnozí výrobci doporučují v reklamách jako náhražku za toaletní papír. I tady však nastává problém. Jejich některé druhy jsou totiž prakticky nezničitelné. Ucpávají čerpadla i čističky a také u čerpadel snižují jejich délku provozu, což znamená vynaložení dalších finančních prostředků. Není co závidět ani vodařům, kteří se o tato zařízení starají.

ak jako i v jiných případech nepodléhejme sugestivní reklamě a snaze prodat jakýkoliv výrobek za každou cenu, jelikož nám někdy spíše znepříjemní život, nežli pomůže. Voda se bezesporu stala strategickou surovinou, bez které si nedovedeme život představit. Měli bychom vyvinout veškerou snahu, která pomůže zadržovat vodu v krajině, protože jinak již dnes můžeme na jižní Moravě pozorovat zcela vyschlá pole. A takovýto stav si jistě nikdo z nás nepřeje.

Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM