J. Klán: Plastový svět

22. 9. 2017

Zcela jistě se to stalo již každému z vás. Jedete automobilem, jdete pěšky a ve škarpách podél silnic nebo v samotné přírodě jste narazili na odhozené PET lahve. Nejedná se o malý problém. Tento jev se začíná projevovat i na celosvětové úrovni. Vítá vás plastový svět. Vše, co dnes používáme, je většinou z plastu. Jen v roce 2016 se na celém světě prodalo více než 480 miliard, ano, čtete správně, plastových lahví. Je zde jasný nárůst oproti době před deseti lety, kdy lidstvo v uvozovkách vyprodukovalo 300 miliard plastových lahví. Ještě větší rozdíl je z doby před rokem 1989, kdy se většinově používalo pro nápoje sklo.

Vraťme se však do současnosti. PET lahev je jistou formou individuality. Můžete si s ní dělat, co se vám zlíbí. Můžete ji zmačkat, rozřezat nebo prostě zahodit. Je to jen na vás a vy nesete díl odpovědnosti. Samozřejmě ji můžete bezpečně třídit a dobře recyklovat. Nejhorší ale je, že většina PET lahví končí v samotné přírodě a také v mořích a oceánech. Podle posledních odhadů společnosti Euromonitor International by na začátku třetí dekády nového tisíciletí mohla vzrůst produkce plastových lahví na 600 miliard ročně. Obludné to číslo. Když si představíte, že většina tohoto odpadu skončí na skládkách nebo v oceánech, tak se jedná o smutnou kapitolu rozvoje lidstva na jeho globální úrovni. Pojem plast tedy bude v dohledné době dalším globálním problémem, protože když to takhle půjde dál, tak v oceánech bude brzy místo ryb plavat právě samý plast. Vznikne nový jev – plastová ryba.

Můžete namítnout, že se PET lahve třídí, recyklují. Ano, to je bezesporu pravda, ale odpadu je již tolik, že recyklační linky prostě nestíhají, a tak se vše vesele vyhazuje a zamořuje náš svět. Vinni jsou jak samotní výrobci, tak konzumenti. Pro příklad stačí uvést, že například společnost Coca-Cola ročně vyprodukuje téměř sto miliard plastových obalů a to se jedná pouze o hrubý odhad. Firmy, které nejvíce produkují PET lahve, se brání zavést nové obaly, protože by to pro ně znamenalo výdaje navíc. Pokud jde o samotného konzumenta, tak ten si koupí PET lahev z důvodu její skladnosti a většinové nerozbitnosti. Oproti skleněným vratným obalům. Ano, zde narážím na fakt, že by se ve větším měřítku mohl zavést systém zálohovaných (vratných) PET lahví například po vzoru Německa. Nicméně problém je nutné řešit na celosvětové úrovni. Balená voda se totiž prodává nejlépe v oblastech a to v místech, kde je znečištěná spodní voda. K tomuto znečištění došlo právě třeba z důvodu výroby PET lahví, kdy se do prostředí nekontrolovatelně vypouští chemické látky. Nechci zde zavádět konspirační teorie, ale když si představíte, že nějaká firma, která prodává celosvětově vodu nebo slazený nápoj, záměrně (nebo nezáměrně) poškodí studny v dané oblasti, aby se zvýšil prodej balené vody, tak je na tom alespoň trochu reálné pravdy.

Ať tak či onak, problém vysokého množství plastů bude lidstvo zaměstnávat v nejbližších několika letech, protože konzum, spotřeba a celý systém postavený na neustálém ničení přírody nás vedou do hluboké propasti, a to jen proto, že si to přejí nadnárodní a jiné společnosti.

Autor: 
Jan Klán, poslanec a kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji
Zdroj: 
Jan Klán, poslanec a kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji