Stanovisko Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska k zvýšení minimální mzdy

16. 11. 2020

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska podporuje zvýšení minimální mzdy pro rok 2021 na výši 16.000 Kč.

Pro rok 2020 činí výše minimální mzdy nařízením vlády č. 347/2019 Sb. s účinností od 1. ledna 2020 14.600 Kč. Tímto nařízením vlády ČR činí

  • 87,30 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
  • 14 600 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

Pro rok 2021 by výše minimální mzdy měla činit 15 200 Kč. Vnímám to jako velice laciný kompromis už vzhledem k inflaci základního spotřebního zboží a životních nákladů. Uvědomuji si obtížnost ekonomické situace státu v době jak pandemické, tak nastupující hospodářské krize. Přesto si myslím, že minimální mzda měla být zvýšena více, a to nikoliv na 15 200 Kč, ale na 16 000 Kč, aby mohla plnit svůj úkol nejen sociální, ale ekonomicky motivační pro ty, již ji pobírají. V této souvislosti chci říci, že zásadně nesouhlasím s návrhy na zrušení kategorií zaručené mzdy.

Sekretariát OS ČMS

Stanislav Grospič

Předseda OS ČMS

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM