Krajská konference KSČM 15.2.2020

22. 2. 2020

"Středočeští komunisté se sešli ke svému celokrajskému jednání“     V sobotu 15.února se uskutečnila Středočeská krajská konference komunistické strany Čecha a Moravy.. Zhodnotila práci krajské stranické organizace od poslední konference konané 24. února 2018. Zabývala se plněním  úkolů uložených 10. sjezdem KSČM v roce 2018 a přípravou na XI. sjezd KSČM, který se bude konat  18. a 19. dubna 2020 v Brně. Podstatnou část jednání konference věnovala přípravě voleb do Středočeského krajského zastupitelstva a Senátu Paramentu České republiky. Součástí bylo věcné a podrobné hodnocení práce krajských zastupitelů zvolených za KSČM a Dohody o spolupráci mezi hnutím ANO, ČSSD a KSČM v rámci Středočeského kraje. KSČM konstatovala, že se ji podařilo ve Středočeském kraji prosadit např.: Výrazné zabránění rušení či slučování středních škol, zvýšit dohled a kontrolu nad hospodaření s majetkem kraje, klást velký důraz na realizaci Pražské integrované dopravy v rozsahu pro téměř celý kraj, prosadit řadu sociálních opatření, obnovit hrazení žákovského jízdného a bezplatné přepravy seniorů. Podařilo se zabránit omezování železničních dopravních spojů a naopak dosáhnout jejich navýšení. Negativně hodnotíme rozhodnutí vlády pustit na spoje objednávané ministerstvem dopravy, jiné přepravce mimo České dráhy a následně vzniklý chaos s uznáváním jízdenek.  Podařilo se prosadit i  řadu kroků ve zdravotnictví, kde vidíme velké rezervy, zejména u zařízení jež majetkově kraj nijak neovládá. Bližší informace jsou obsaženy ve zprávě o činnosti krajských zastupitelů a našich členů výborů a komisí za KSČM                                                                                                                                                                                 Krajská konference schválila i návrh zásad volebního programu pro nadcházející volby. Nosná témata  především  vidíme v dopravě, sociální oblasti, zdravotnictví, bezpečnosti, ochraně zemědělského a lesního půdního  fondu a vodních zdrojů.                                                                                                                                                                      Krajská konference se ostře ohradila proti snahám přepisovat historii zejména v souvislosti s nadcházejícím 75 výročím ukončení Druhé světové války, porážky nacistického Německa a osvobození Československa na němž se rozhodující měrou spolu s ostatní spojenci podílel Sovětský svaz a Rudá armáda.                                                                              Předsedou Středočeského krajského výboru byl v tajné volbě zvolen Stanislav Grospič, členkou VV ÚV KSČM byla navržena Miroslava Vostrá, předsedou Krajské revizní komise Marie Krumpolcová a  předsedou Krajské rozhodčí komise Zdeněk Levý.                                                                                                                                                                 Krajská konference vzala na vědomí návrhy okresních konferencí KSČM na kandidáty do Senátu, které bude schvalovat ÚV KSČM. Zvolila 65 člennou kandidátní listinu včetně náhradníků  Lídrem krajské kandidátní listiny pro krajské volby byl zvolen stávající předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Středočeského krajského zastupitelstva Zdeněk Štefek. Složení celé kandidátní listiny bude zveřejněno."

Fotogalerie