Volební program 2020

6. 8. 2020

PROSAZUJEME PRO VÁS KRAJ, KDE SE LIDEM BUDE DOBŘE A DŮSTOJNĚ ŽÍT!

 

PRIORITY KSČM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020

 

DOPRAVA: Na cesty s klidem a pohodlím s jednou jízdenkou. Podpora ČD jako národního přepravce

 • Vysoké standardy kvality integrované dopravy se zachováním jízdného pro žáky, studenty a seniory zdarma
 • NE omezování spojů, výstavba P+R a B+R parkovišť, terminálů a nových vlakových zastávek
 • Kvalitní rekonstrukce a údržba silnic a mostů, výstavba obchvatů a podpora liniových staveb a tím i zkvalitnění životního prostředí

 

ROZVOJ OBCÍ A MĚST: Rozvoj infrastruktury a služeb v obcích, podpora bytové výstavby

 • Podpora rozvoje infrastruktury obcí a také služeb (vodovod, svoz odpadů, pošta, zdravotní středisko, obchod, mateřská škola, základní škola, knihovna)  
 • Zřízení speciálního fondu na spolufinancování výstavby bytů obcemi s podmínkou využití části kapacity pro podporu veřejných služeb (lékař, učitel, policista)
 • Zpřehlednění a zjednodušení dotačních titulů, víceleté granty, větší podpora participativnímu rozpočtu

 

SOCIÁLNÍ POLITIKA: Důstojně, kvalitně, dostupně

 • Výstavba dalších domovů pro seniory a speciálních domovů (DZR)
 • Navýšení terénních sociálních služeb
 • Přesouvání páteřních služeb v síti soc. služeb na krajská zařízení

 

ŠKOLSTVÍ: Podpora vzdělání jako investice do budoucnosti

 • Ne nekoncepčnímu slučování škol zřizovaných krajem, ano rozvoji optimalizovaného středního školství i vědy a výzkumu,  
 • Důraz na podporu učňovského školství a posléze uplatnění absolventů
 • Podpora infrastruktury mateřských a základních škol

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ani hektar zemědělské a lesní půdy, ani kapka vody nazmar

 • Koncepční řešení sucha a zadržování vody v krajině, podpora výkupu akcií vodárenských společností obcemi formou krajských grantů
 • Ne záboru zemědělské půdy, kdy se v našem kraji vyskytují samé haly a překladiště, podpora regionálních produktů, využití nebo odstranění stávajících brownfieldů (nevyužitých průmyslových ploch)
 • Podpora moderních řešení odpadového hospodářství, výsadba lesů a boj proti kůrovci

 

ZDRAVOTNICTVÍ: Zdraví nesmí být jen kšeft

 • Každá část Středočeského kraje musí být pokryta kvalitní občanům dostupnou zdravotní péčí.
 • Rozvoj páteřních 5 krajských nemocnic, otevření možnosti převzetí nefunkčních zprivatizovaných zařízení či služeb a podpory zdravotnických zařízení zřizovaných městy, pomoc při řešení situace nefunkčních soukromých zdravotnických zařízení
 • Udržení a rozvoj služeb první pomoci, pohotovostních služeb, včetně lékáren v pohotovostním režimu
 • Podpora sítě praktických lékařů (včetně dětských a zubních)  

 

BEZPEČNOST: Bezpečně doma, bezpečně venku

 • Spolupráce s Policií ČR v oblasti podpory služeben a dalších prvků, včetně silničních
 • Podpora dalších složek IZS, vybavení dobrovolných hasičů
 • Fond na podporu bezpečnosti v obcích a městech (od kamerových systémů po prevenci)

 

LEGISLATIVNÍ AGENDA KRAJE: Tvořme zákony i na kraji

 • Předložení zákona o úpravě rozpočtového určení daní (RUD)
 • Novelizace zákona o silniční dopravě (problematika kamionové dopravy)
 • Příprava zákonů, které se bezprostředně dotýkají životního prostředí