Vedení KV

Středočeská krajská konference KSČM
30. ledna 2016

Krajská konference:
1. Schválila

1.1. Program jednání Krajské konference
1.2. Pracovní předsednictvo KK
1.3. Mandátovou, volební a návrhovou komisi
1.4. Zprávu o činnosti StčKV a úkolech pro další období
1.5. Zprávu o hospodaření StčKV
1.6. Zprávu o činnosti KRK
1.7. Zpráva mandátové komise
1.8. Kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2016
ve zvoleném pořadí
1.9. Stanovisko Středočeské krajské konference KSČM k migraci – viz příloha č. 1.

2. Potvrdila
2.1. 24členný KV ze členů zvolených OK ve složení: Ivan Cinka, Marie
Krejčová, Pavel Hubený, Vítězslav Srp, Ladislav Nyš, Eva Vlčková, Josef
Bucek, František Švarc, Jan Klán, Jan Linka, Rudolf Fidler, Drahoslav
Hyka, Josef Dovolil, Stanislav Grospič, Miroslav Červinka, Jaroslav
Stradiot, Milan Havlíček, Zdeněk Štefek, Luboš Kudrna, Dagmar Truxová,
Věra Kroftová, Jiří Svoboda, Vlastimil Hornof, Ctirad Sáček.

3. Zvolila:
3.1. Předsedu StčKV: Stanislav Grospič
3.2. Předsedkyni KRK: Marie Krumpolcová
3.3. Předsedu KRoK: Alois Prudký.
3.4. Členy KRK: Milena Povolná, Jaroslava Pražáková, Marie Brezmenová,Miroslava Hebrová, Karel Skála, Pavel Már.
3.5. Členy KRoK: Jiří Kopsa, Petr Link, Václav Holub, Lukáš Malý, Jiřina Humlová, Tereza Čechová – Humpolcová.

4. Doporučila:
4.1. Člena VV ÚV: Václav Melša
4.2. Členky ÚRK: Marie Břichnáčová, Alžběta Hájková
4.3. Člena ÚRoK: Zdeněk Levý
4.4. OV projednat možnost ustavení ZO OS ČMS.
4.5. Zapojit kandidáty do KZ do OS ČMS.

5. Vzala na vědomí:
5.1. Teze volebního programu
5.2. Zprávu o činnosti KRoK

6. Ukládá:
6.1. Pravidelně 2x ročně se zabývat stavem a vývojem členské základny
v krajské organizaci, udržení organizační struktury a aktivizací členů
strany. Zodpovídá: KV, OV.
Termín: březen, září.
Kontrola: pololetně.
6.2. Zlepšit propagaci a odběr Haló novin a častější vydávání propagačních
letáků. Zodpovídá: KV, OV.
Termín: trvale.
Kontrola: pololetně, duben, říjen.
6.3. Důsledně věnovat pozornost přijímaní nových členů, zejména z řad
mladých. Vytvořit systém práce s mládeží.
Zodpovídá: KV, OV.
Termín červen 2016.
Kontrola: pololetně.
6.4. Pokračovat v organizaci SUJŠ, jako formy vnitrostranického vzdělávání a
využívat její absolventy pro potřeby stranické práce a kandidáty do
voleb. Zodpovídá: předseda KV, OV.
Termín: trvale.
Kontrola: pololetně.
6.5. Nadále rozvíjet družební styky, zejména SFEL-R a KSS, včetně
aktivnějšího zapojení okresních organizací.
Zodpovídá: KV, OV.
Termín: trvale.
Kontrola: pololetně.
6.6. Vytvářet podmínky pro zapojení členů KSČM v odborech a spolcích.
Zodpovídá: KV, OV.
Termín: trvale.
Kontrola: ročně.
6.7. Přijmout opatření, která povedou ke zlepšení spolupráce mezi Klubem
zastupitelů KSČM Středočeského kraje a KV KSČM, krajskými zastupiteli
a OV KSČM a samotné práci uvnitř Klubu zastupitelů.
Zodpovídá: KV, OV,
předsedové Klubu
zastupitelů.
Termín: říjen 2016.
6.8. Dopracovat připomínky k Volebnímu programu pronesených na okresní a
krajské konferenci, sjezdu o další připomínky a náměty.
Zodpovídá: KV. Termín:
květen 2016
6.9. Projednat diskusní příspěvky a připomínky pro návrhovou komisi a
přijmout odpovídající opatření. Zodpovídá: KV.
Termín: únor 2016.

7. Svolat pracovní setkání delegátů IX. Sjezdu ze Stř. kraje spolu s vedením KV
a projednat všechny připravované sjezdové dokumenty s cílem maximálního
zkvalitnění stranické práce.
Termín: 30.4.2016.
Zodpovídá: KV.

8. Zpracovávat výstupy ze zastupitelstva, výborů a komisí, a předávat je ke
zveřejnění na www stránky. Termín: průběžně.
Zodpovídá:
předseda klubu a
tajemník klubu

9. Delegáti a hosté krajské konference děkují odstupujícím členům krajských
orgánů za jejich vykonanou práci a přejí jim mnoho úspěchů v jejich další
činnosti i osobním životě.

Členové ÚV KSČM-StčK 2016

BenešovCinkaIvan
BerounPeltanRudolf
KladnoVostráMiloslava
KolínJetenskýPavel
Kutná HoraMelša Václav
MělníkNovýVladimír
Mladá BoleslavGrospičStanislav
NymburkKváčDavid
Praha východŠtefekZdeněk
Praha západTruxováDagmar
PříbramHálaJosef
RakovníkHornofVlastimil

 

Vedení - VV KV

JUDr. Grospič Stanislav  předseda

dr. Vlastimil Hornof  - místopředseda

Pavel Hubený

MVDr Kudrna Luboš,

Kroftová Věra - hospodářka,

 

 

předseda Středoceského KV KSČM