Vedení KV

Středočeská krajská konference KSČM
24. ÚNORA 2018

U s n e s e n í

Středočeská krajská konference Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
1.      Schválila
1.1.    Program krajské konference
1.2.    Pracovní předsednictvo KK
1.3.    Jednací řád
1.4.    Volební řád
1.5.    Mandátovou, volební a návrhovou komisi
1.6.    Zprávu o činnosti Stč. KV a úkolech pro další období
1.7.    Zprávu o hospodaření Stč. KV
1.8.    Zprávu o činnosti KRK
1.9.    Zprávu o činnosti KRoK
1.10.  Zprávu mandátové komise
1.11.  Stanovisko ke zrušení mlékárny firmy Savenica Fromage  
            v Sedlčanech
1.12.  Usnesení z jednání krajské konference

2.      Potvrdila
2.1.    24členný KV ze členů zvolených OK ve složení:

ss. Ivan Cinka, Marie Krejčová, Pavel Hubený, Vítězslav Srp, Ladislav Nyš, Eva Vlčková, Pavlína Hladíková, František Švarc, Jan Klán, Jan Linka, Rudolf Fidler, Drahoslav Hyka, Josef Dovolil, Stanislav Grospič, Miroslav Červinka, Jaroslav Stradiot, Milan Havlíček, Zdeněk Štefek, Luboš Kudrna, Dagmar Truxová, Věra Kroftová, Pavel Hladík, Miroslav Varyš, Ctirad Sáček.

3.      Zvolila:
3.1.    Předsedu Stč KV: s. Stanislava Grospiče
3.2.    Předsedkyni KRK: s. Marii Krumpolcovou
3.3.    Předsedu KRoK: s. Zdeňka Levého
3.4.    Členy KRK: ss. Marii Krumpolcovou, Jaroslavu Kafkovou,
Milenu Povolnou, Ladislava Michvocíka, Marii Brezmenovou, Jaroslavu Pražákovou, Pavla Mára.

3.5.    Členy KRoK: ss. Zdeňka Levého, Václava Holuba, Aloise Prudkého,
Jiřinu Humlovou, Pavla Maříka, Petra Linka, Terezu Čechovou-Humpolcovou.

4.      Doporučila:
4.1.    Člena VV ÚV: s. Miloslavu Vostrou
4.2.    Členky ÚRK: ss. Marii Břichnáčovou, Alžbětu Hájkovou
4.3.    Člena ÚRoK: s. Zdeňka Levého
4.4.    Návrhy do vyšších stranických orgánů vzešlých z konferencí OV.
4.5.    Návrhy na kandidáty do Senátu a EP.
4.6.    OV KSČM projednat možnost ustavení ZO OS ČMS.
4.7.    Zapojit kandidáty do KZ do OS ČMS.

5.      Vzala na vědomí:
5.1.    Hodnocení Klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji za 2017.

6.      Uložila:
6.1.    Pravidelně 2x ročně se zabývat stavem a vývojem členské základny

v krajské organizaci s cílem udržení organizační struktury a zvýšení aktivity členů strany
.                       Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM
            Termín: březen, září                                                        Kontrola: pololetně

6.2.    Zlepšit propagaci a odběr Haló novin a častější vydávání
            propagačních letáků.
                    Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM
            Termín: trvale                                  Kontrola: pololetně, duben, říjen

6.3.    Důsledně věnovat pozornost přijímaní nových členů, zejména z řad
            mladých. Vytvořit ucelený systém práce s mládeží.
               Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM
            Termín: červen 2018                                          Kontrola: pololetně

6.4.    Zorganizovat dvoudenní celokrajské setkání mladých a mladších  
             členů strany za účelem jejich seznámení a propojení napříč okresy
            kraje. Na toto setkání přizvat poslance PS PČR za náš kraj a krajské
            zastupitele.                          
            Zodpovídá: VV KV KSČM, OV KSČM           Termín: do konce září 2018

6.5.    Věnovat výraznou pozornost  organizaci SVJŠ, jako formy
             vnitrostranického vzdělávání a využívat její absolventy pro potřeby
             stranické práce a kandidáty do voleb. Aktualizovat metody výuky.
                     Zodpovídá: předseda KV KSČM, OV KSČM  
              Termín: trvale                                                                       Kontrola: pololetně

6.6.    Nadále rozvíjet družební styky, zejména SFEL-R a KSS, včetně
            aktivnějšího zapojení okresních organizací.                              
                                            Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM
            Termín: trvale                                                                          Kontrola: pololetně

6.7.    Vytvářet podmínky pro zapojení členů KSČM v odborech a spolcích.
             Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM                          
             Termín: trvale                                                                    Kontrola: ročně

6.8.    Dále prohlubovat a zkvalitňovat spolupráci mezi Klubem zastupitelů
            KSČM Středočeského kraje, KV KSČM a OV KSČM.
            Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM, předseda Klubu zastupitelů
            Termín: průběžně                                                           Kontrola: 2x ročně

6.9.    Projednat diskusní příspěvky a připomínky pro návrhovou komisi a
            přijmout odpovídající opatření.
            Zodpovídá: KV         KSČM                                     Termín: březen 2018

6.10.  Svolat pracovní setkání delegátů X. Sjezdu ze Stř. kraje spolu                
            s vedením KV KSČM a projednat všechny připravované sjezdové
            dokumenty s cílem maximálního zkvalitnění stranické práce.        
            Zodpovídá: KV KSČM                                   Termín: 12. dubna 2018                                                

6.11.  Zpracovávat výstupy z orgánů Středočeského kraje a činnosti klubu.      
             Informace předávat okresům, zveřejňovat na www. stránkách a
            sociálních sítích.
Zodpovídá: předseda klubu zastupitelů a tajemnice klubu       Termín: průběžně                                                                                                      
6.12.  Sledovat a analyzovat politicko-ekonomicko-sociální situaci ve                
             Středočeském kraji. Informaci podávat na jednání KV.       
             Zodpovídají: předsedové OV KSČM                                     Termín: průběžně

6.13.  Se znalostí místní situace sestavit v obcích a městech vlastní  
            kandidátní listiny, případně využít spolupráce s jinými volebními
            stranami.
           Zodpovídají: předsedové OV KSČM
            Termín: do termínu podání kandidátních listin

6.14.  Věnovat maximální pozornost přípravě komunálních voleb, včetně
             pomoci při tvorbě volebních programů.
             Zodpovídají: předsedové OV KSČM a předseda KV KSČM    
             Termín: do konání voleb

6.15.  Ustavit při KV KSČM dle potřeby věcně příslušné pracovní komise.
        Zodpovídá: VV KV KSČM                                          Termín: do září 2018

6.16.  Zpracovat analýzu vývoje členské základny KSČM ve    
             Středočeském kraji.
       Zodpovídají: předsedové OV KSČM a KV KSČM       Termín: říjen 2018

7.      Doporučila:
7.1.    K X. Sjezdu KSČM svolat v roce 2018 pracovní konferenci a zahájit
            práce na novém programu Komunistické strany Čech a Moravy.

7.2.    KV KSČM k tvorbě nového programu vytvořit i vlastní tým složený ze
            zástupců kraje a okresních organizací                                             
            Zodpovídá: VV KV KSČM                     Termín: na základě rozhodnutí X. Sjezdu

Delegáti a hosté krajské konference děkují odstupujícím členům krajských orgánů a odstupujícímu členovi VV ÚV KSČM za jejich vykonanou práci a přejí jim mnoho úspěchů v jejich další činnosti i osobním životě.

Členové ÚV KSČM-StčK 2018

BenešovCinkaIvan
BerounPeltanRudolf
KladnoVostráMiloslava
KolínŠvarcFrantišek
Kutná HoraKlánJan
MělníkNovýVladimír
Mladá BoleslavGrospičStanislav
NymburkKváčDavid
Praha východŠtefekZdeněk
Praha západTruxováDagmar
PříbramHálaJosef
RakovníkTuranskýKarel

 

Vedení - VV KV

Dne 22. 4. proběhlo řádné zasedání Středočeského KV kde proběhla volba vedení VV.

        s. Grospič - předseda
        s. Hubený - místopředseda
        s. Kudrna - místopředseda
        s. Kroftová - hospodářka
        ss. Fidler, Klán, Švarc - členové 

 

 

předseda Středoceského KV KSČM