VII. sjezd KSČM

VII. sjezd KSČM proběhl ve dnech 17. -18. května 2008 v Hradci Králové. 

Delegáti sjezdu schválili řadu rezolucí, deklarací a prohlášení, mj. Prohlášení VII. sjezdu KSČM k živnostníkům, malým a středním podnikatelům či Rezoluci VII. sjezdu KSČM proti radarové základně USA na území ČR a další.  Předsedou KSČM byl v prvním kole výraznou většinou zvolen dosavadní předseda JUDr. Vojtěch Filip. Ústřední výbor následně zvolil šest místopředsedů strany - Ing. Jiřího Dolejše (místopředseda ÚV KSČM pro odborné zázemí), Leo Luzara (místopředseda ÚV KSČM pro řízení stranické práce), MUDr. Jiřího Maštálku (místopředseda ÚV KSČM pro zahraniční politiku a evropskou integraci), PhDr. Věru Žežulkovou (místopředsedkyně ÚV KSČM pro mediální politiku a přípravu voleb), Janu Bystřickou (místopředsedkyně ÚV KSČM pro regionální a komunální politiku a občanský sektor), Ing. Čeňka Milotu (místopředseda ÚV KSČM pro ekonomiku).

 

11. 5. 2016

Úvodní projev Vojtěcha Filipa, předsedy ÚV KSČM, na VII. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy.

Vážené soudružky a vážení soudruzi delegáti, milí hosté,

11. 5. 2016

Odpověď prezidenta republiky Václava Klause na pozvání předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa na jednání VII. sjezdu KSČM v Hradci Králové ve dnech 17. a 18. května 2008.

11. 5. 2016

VII. sjezd KSČM přijal na svém jednání následující deklaraci o socialismu.

11. 5. 2016

VII. sjezd KSČM vzal na vědomí obsahový dokument "Socialismus pro 21. století".

11. 5. 2016

VII. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy ve dnech 17. a 18. května 2008 projednal a posoudil činnost strany od VI. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou programovou orientaci a komunistickou identitu vyjádřenou v Programu KSČM a dokumentech předchozích sjezdů strany.

11. 5. 2016

Usnesení 1. zasedání ÚV KSČM konaného dne 17. května 2008 v rámci jednání VII. sjezdu, na kterém byli zvoleni noví místopředsedové Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy.

11. 5. 2016

Zaměření politiky a hlavní úkoly KSČM v období mezi VII. a VIII. sjezdem strany.

11. 5. 2016

VII. sjezd schválil řadu deklarací, rezolucí a výzev.

11. 5. 2016

Logo VII. sjezdu KSČM v různých formátech.