Kandidáti KSČM do krajského zastupitelstva

vedoucí kandidát ve Středočeském kraji
2. kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje
3. kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje
4. kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje
5. kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje
6. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
7. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
8. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
9. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
10. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
11. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
12. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
13. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
14. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
15. na kandidátce do Zastupitestva Středočeského kraje
16. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
17. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
18. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
19. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
20. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
21. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
22. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
23. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
24. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
25. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje
26. na kandidátce do Zastupitelstva Středočeského kraje

 

 

 

 

 

 

Volební program Středočeského kraje 2020

PROSAZUJEME PRO VÁS KRAJ, KDE SE LIDEM BUDE DOBŘE A DŮSTOJNĚ ŽÍT!

 

PRIORITY KSČM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020

 

DOPRAVA: Na cesty s klidem a pohodlím s jednou jízdenkou. Podpora ČD jako národního přepravce

 • Vysoké standardy kvality integrované dopravy se zachováním jízdného pro žáky, studenty a seniory zdarma
 • NE omezování spojů, výstavba P+R a B+R parkovišť, terminálů a nových vlakových zastávek
 • Kvalitní rekonstrukce a údržba silnic a mostů, výstavba obchvatů a podpora liniových staveb a tím i zkvalitnění životního prostředí

 

ROZVOJ OBCÍ A MĚST: Rozvoj infrastruktury a služeb v obcích, podpora bytové výstavby

 • Podpora rozvoje infrastruktury obcí a také služeb (vodovod, svoz odpadů, pošta, zdravotní středisko, obchod, mateřská škola, základní škola, knihovna)  
 • Zřízení speciálního fondu na spolufinancování výstavby bytů obcemi s podmínkou využití části kapacity pro podporu veřejných služeb (lékař, učitel, policista)
 • Zpřehlednění a zjednodušení dotačních titulů, víceleté granty, větší podpora participativnímu rozpočtu

 

SOCIÁLNÍ POLITIKA: Důstojně, kvalitně, dostupně

 • Výstavba dalších domovů pro seniory a speciálních domovů (DZR)
 • Navýšení terénních sociálních služeb
 • Přesouvání páteřních služeb v síti soc. služeb na krajská zařízení

 

ŠKOLSTVÍ: Podpora vzdělání jako investice do budoucnosti

 • Ne nekoncepčnímu slučování škol zřizovaných krajem, ano rozvoji optimalizovaného středního školství i vědy a výzkumu,  
 • Důraz na podporu učňovského školství a posléze uplatnění absolventů
 • Podpora infrastruktury mateřských a základních škol

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ani hektar zemědělské a lesní půdy, ani kapka vody nazmar

 • Koncepční řešení sucha a zadržování vody v krajině, podpora výkupu akcií vodárenských společností obcemi formou krajských grantů
 • Ne záboru zemědělské půdy, kdy se v našem kraji vyskytují samé haly a překladiště, podpora regionálních produktů, využití nebo odstranění stávajících brownfieldů (nevyužitých průmyslových ploch)
 • Podpora moderních řešení odpadového hospodářství, výsadba lesů a boj proti kůrovci

 

ZDRAVOTNICTVÍ: Zdraví nesmí být jen kšeft

 • Každá část Středočeského kraje musí být pokryta kvalitní občanům dostupnou zdravotní péčí.
 • Rozvoj páteřních 5 krajských nemocnic, otevření možnosti převzetí nefunkčních zprivatizovaných zařízení či služeb a podpory zdravotnických zařízení zřizovaných městy, pomoc při řešení situace nefunkčních soukromých zdravotnických zařízení
 • Udržení a rozvoj služeb první pomoci, pohotovostních služeb, včetně lékáren v pohotovostním režimu
 • Podpora sítě praktických lékařů (včetně dětských a zubních)  

 

BEZPEČNOST: Bezpečně doma, bezpečně venku

 • Spolupráce s Policií ČR v oblasti podpory služeben a dalších prvků, včetně silničních
 • Podpora dalších složek IZS, vybavení dobrovolných hasičů
 • Fond na podporu bezpečnosti v obcích a městech (od kamerových systémů po prevenci)

 

LEGISLATIVNÍ AGENDA KRAJE: Tvořme zákony i na kraji

 • Předložení zákona o úpravě rozpočtového určení daní (RUD)
 • Novelizace zákona o silniční dopravě (problematika kamionové dopravy)
 • Příprava zákonů, které se bezprostředně dotýkají životního prostředí