Ne škrtům veřejných služeb!

2. 4. 2021

Ne škrtům veřejných služeb!

Zastupitelstvo Středočeského kraje 29. března schválilo silou vládnoucí koalice STAN-ODS-Piráti-Spojenci zdražení jízdného v integrované hromadné dopravě. Po zrušení středočeského jízdného, které umožňovalo cestovat zdarma žákům, studentům, učňům i seniorům nad 65 let, je to další útok na peněženky Středočechů, kteří od poloviny roku nově zaplatí za jednotlivé jízdné i časové kupóny zhruba o 25% více. Ve hře je navíc i snižování rozsahu dopravní obslužnosti a kvality cestování.

S těmito kroky zásadně nesouhlasíme. Vnímáme ekonomické dopady pandemie na dopravu, vnímáme rostoucí náklady na zajištění dopravní obslužnosti. Ale podporu hromadné dopravy považujeme za zásadní službu občanům, za příspěvek k mobilitě občanů i k dostupnosti řady služeb, od zdravotnictví přes školství až po kulturu. Zdražení a omezení hromadné dopravy povede jen k posílení dopravy individuální, k dopravním zácpám, chaosu a k obrovským ekologickým dopadům na naše životní prostředí.

Zastupitelstvo rovněž začalo škrtat i střední školy. Po zrušení učňovských stipendií tak vzdělávací systém obdržel další rány. Bez optimalizační koncepce dostalo stopku Gymnázium pod Svatou Horu v Příbrami, Střední odborná  škola a učiliště ve Středoklukách na Praze-západ a Integrovaná střední škola v Jesenici na Rakovnicku. Celkem se má prý rušit či slučovat až 30 škol.

Také tyto kroky zásadně odmítáme. Nezpochybňujeme nutnost reagovat v systému vzdělávací soustavy na aktuální i dlouhodobé potřeby společnosti, ale bez široce prodiskutované koncepce, která by zohledňovala jak ony potřeby, tak populační prognózu, spádovitost jednotlivých škol i jejich hospodaření, se školy, které mají navíc dobré jméno, tradici i dobrý tým učitelů, rušit nemají.

Středočeský VV KV KSČM, 1. 4. 2021