Ve skanzenu v Kouřimi se v sobotu 17. srpna slavily dožínky

18. 8. 2019

"Slavnosti po ukončení žní, dožínky v podobě 19. století, jsou pravidelnou součástí letních národopisných pořadů ve skanzenu, do kterých se v různých rolích zapojují i pracovníci řady poboček Regionálního muzea Kolín. Jsme rádi, že nám poutavou formou připomínají naše kořeny a že jsou vítaným a hojně navštěvovaným oživením souboru unikátních staveb lidové architektury, který chceme i nadále rozšiřovat," poznamenal při návštěvě předseda výboru z pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

Třikrát prošel skanzenem dožínkový průvod, který se u sochy sv. Donáta se ženci pomodlili ke svému patronovi, nejkrásnější žnečka předala rychtáři dožínkový věnec. Zpívaly se lidové písně, probíhaly i další dožínkové zvyky, na návštěvníky čekali ale i tradiční řemeslníci - bednáři, švec, kovář. Pekl se i chléb a vyráběly ozdoby na dožínkový věnec nebo se zpracovával len. Bylo možné si vyzkoušet sečení obilí, vázání snopů, vidět činnost hrsťové sekačky, prohlédnout si stroje a nářadí pro žňovou seč. Program obohatil i pořad o způsobech využívání konopí v české lidové tradici.
 Děti i dospělí se samozřejmě dozvěděli i vše o obilí a mohli různé druhy obilí i rozpoznávat. V muzeu probíhala i výstava "Od Markéty k Matičkám".
 Dožínky jsou slavností předkřesťanského původu po ukončení žní, díkuvzdání za úrodu a původně přinášení oběti pohanskému božstvu. Magickým základem byly obyčeje spojené s posledním snopem a věncem z posledních obilných klasů symbolizující celou úrodu, obřadní forma uchování zbytku úrody jako základu příští. Předávání věnce hospodáři bylo spojeno s promluvami, které měly zajistit zdar celého hospodářství.

Dalšími národopisnými pořady ve skanzenu jsou 20. října Svatohavelské posvícení, 7. prosince Svatomikulášská obchůzka a 22. prosince Zlatá adventní neděle.

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, Středočeský kraj

Fotogalerie