Stříbrný advent v Kouřimi

17. 12. 2018

V kouřimském skanzenu se v neděli 16. prosince uskutečnil poslední národopisný den s názvem Stříbrná adventní neděle. Bohatý program byl připraven od 10 do 16 hodin skoro po celém areálu muzea lidových staveb.

„Kouřim má své genius loci, v neděli navíc dokreslily vánoční atmosféru života obyčejných lidí jemná sněhová nadílka, vyzdobené chaloupky, dobové oblečení a tradiční zvyky, pokrmy a poutavá vyprávění. Zaměstnanci skanzenu si určitě zaslouží za celoroční národopisné pořady velké poděkování.“    

V zahřátých světnicích vyprávěli hospodáři o adventních a vánočních zvycích a pověrách. Venku rejdily tajemné Lucky a nejen malé děti strašila hrozivá Perchta. Ve vzduchu vonělo škvařené a další cukroví, ale i františky a další vánoční speciality. Ve školní třídě v domě z Týřovic probíhalo společné zpívání s Michaelem Pospíšilem Barokní roráte aneb Radostné zpěvy adventní.

V obležení byly řemeslné vánoční dílny, kde se vyráběly vonné františky, řetězy, výrobky ze sušeného ovoce, drátěné a slaměné řetězy a ozdoby, máčené svíčky a svíčky v ořechových skořápkách, ozdoby ze skleněných perel či se předl len. Otevřeno bylo i bylinkářství Jany Hunalové.

Dalšími národopisnými pořady budou ve skanzenu Tříkrálová koleda 6. ledna, Masopust 3. března a Smrtná neděle 7. dubna.

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, Středočeský kraj

Fotogalerie