Skanzen v Přerově ukazuje jaro na vsi

24. 3. 2019

23. března zahájilo Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem svou jarní činnost tradiční výstavou „Jaro na vsi“. V celém areálu ukazuje staré zvyky a obyčeje od masopustu až do májů.

„Na tematické akce skanzenu se těším po celý rok, zejména na národopisné pořady a tradiční lidová řemesla. Pilně i srovnávám, co je každý rok nového, jakými změnami skanzen prochází. Dnes jsem slyšel od účastníků i pochvaly na návštěvnické zázemí, které prošlo rekonstrukcí. A určitě se těším, až propojíme skanzen se sousedícím zámkem,“ ocenil práci kolektivu zaměstnanců předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

Výstava začíná v chalupě z Chvalovic zabijačkou, krajovou zábavou zvanou „šplochan“ a průvodem starých masek na konci masopustu. Ve druhé chalupě masopust střídá čtyřicetidenní předvelikonoční postní období se šesti postními nedělemi, provázenými mimo jiné vynášením „smrtky“, chozením s lítem a předvelikonočním pečením. „Pašijový týden“ od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního má prostor ve „staročeské chalupě“, kde je i velikonoční pondělní pomlázka. K té patří samozřejmě i výstava kraslic, dekorací, pečiva ve výstavních prostorách bednárny – v přísálí a chodbě u staré školy. V dolní části skanzenu se pak připomínají svatovojtěšské poutě nebo májové zábavy mládeže a Chalupa z Pojed se věnuje lidovému léčitelství.

Zpřístupněny jsou všechny stálé expozice v komorách, špýcharech, ve velké stodole i ve staré škole. Ve velkém výstavním sále je k vidění výstava „Svátky a slavnosti na polabském venkově v minulém století“. Je tu předveden bohatý spolkový život v Přerově nad Labem a nejbližším okolí v letech 1918-1938, do kterého se zapojila jak velká místní baráčnická obec, tak hasiči a sokolové, svou roli v tom hrály i místní církve a školy. Výstava se také stala příležitostí k vystavení sbírky krojů a svátečního oblečení.

Obzvláště cenný je i doprovodný program připravený na víkendy: zdobení kraslic různými technikami,  paličkování, dřevořezbářské, košíkářské, drátenické, kovářské řemeslo, výroba mozaiky ze skla, zdobení perníčků, vizovické pečivo, slané pečivo, výrobky z korálků, výroba smetáků, keramika, pletené, háčkované, vyšívané výrobky, bylinky, malování svíček voskem, tkaní na kolovrátku, nejen děti si mohou vyzkoušet zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek a ukázky lidových řemesel.

„Jaro na vsi“ potrvá ve skanzenu do 28. dubna.

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, Středočeský kraj

Fotogalerie