Pražský okruh kolem dokola

10. 9. 2019

V úterý 10. září se v Senátu parlamentu ČR konal zajímavý seminář týkající se dopravy Prahy i Středočeského kraje. Dostavba pražského okruhu skončila v roce 2010 propojením dálnice D1 a dálnice D5. Předtím byly krátké úseky uvedeny do provozu v polovině osmdesátých let a krátce po sametové revoluci. 

Máme rok 2019 a jaký je daný stav? Úsek mezi D10 a D8 je teprve ve stavu studie, ostatní úseky mají přípravné papírování (například vliv stavby na životní prostředí) víceméně v nějaké podobě v běhu. Nejblíže přípravě k realizaci je propojení D1 na D11 (stavba 511). Zde by se mohlo začít stavět v roce 2021, zatímco na severu Prahy nejdříve v roce 2026.
 
Na semináři se probírala i regionální varianta vedení pražského okruhu mimo Prahu. Tato však nemá zastání ani u ČVUT, ani u ŘSD, ani u většiny politické reprezentace. Zastánci Středočeské varianty vedení stavby pouze vyvážejí pražské problémy do Středních Čech. Alternativní varianta by znamenala prodloužení stavby z 42 na 68 kilometrů a navíc by v některých místech neplnil takto vzdálený okruh roli nasávací pro dopravní proud.  S dílčí výhradou vystoupil senátor Drahoš a rozporoval místo vedení severní části okruhu přes Vltavu. "Obecně je tragédie, že se uvedla do provozu Blanka a tím byl ukončen vnitřní okruh ze západu, dokončila se jižní stavba obchvatu a nyní se dozvídáme, že deset let se neudělalo nic," podotkl Zdeněk Milata, zastupitel Středočeského kraje za KSČM, který se semináře účastnil. Kritizoval neschopnost navazovat přípravu a realizaci dopravních staveb.
 
Zlepšení kvality života a dopravy by stačilo napojit Průmyslovou ulici na tří pruhovou silnici k Lanovému mostu (nyní je zde asi třistametrový dvoupruhový špunt), nebo zkapacitnění železniční dopravy. Zde však stát evidentně zaspal, když dneska ve dne neprojede nákladní vlak přes pražský uzel, pak dopravcům nezbývá nic jiného než zvolit kamióny. A tím se dostáváme do začarovaného kruhu.
 
Jak připomněl poslanec Dolínek (ČSSD), do Středních Čech se vystěhovávají obyvatelé Prahy, které vyhání bytová drahota a zvýšená doprava je toho důsledkem. S tím souhlasil i radní pro dopravu Středočeského kraje. Problém však roste a od posledního měření stoupla doprava ve Středočeském kraji v rámci jednoho dne o polovinu, další měření proběhne v roce 2020.
 
Seminář ukázal, že téma je živé, a taky že způsob fungování státu neodpovídá řešení tak velké problematiky jakým je významné dopravní stavitelství.  Mimo nedostavěný pražský okruh chybí například alternativní připojení krajských měst a i stav dalších investic značí, že se zde třicet let od Sametu zaspalo.
Autor: 
-zde-

Fotogalerie