Muzeum v Roztokách bude mít novou expozici

29. 8. 2019

Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy byl ve středu 28. srpna slavnostně poklepán základní kámen nové interaktivní archeologická expozice s názvem Stopami věků, která vyroste v bývalé stodole a jejím okolí.

Za zřizovatele muzea, Středočeský kraj, se akce zúčastnil radní pro oblast kultury Karel Horčička a předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek: „Poklepat základní kámen vypadá jako jednoduchý úkon, ale předcházela tomu mnohaletá práce nemalého počtu lidí, kterým bych chtěl poděkovat. Značné úsilí bylo vyvinuto při rozpracování samotného záměru nebo při prosazování dalšího dotačního titulu IROPu pro muzea v minulém volebním období... Každopádně dneškem něco končí, ale další fáze projektu, vlastní realizace, začíná...“

Expozice, která bude stát 76 milionů korun, by měla být hotova za tři roky. Projekt je spolufinancován z 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj, dále ze státního rozpočtu a z rozpočtu Středočeského kraje.

Rekonstrukce budovy přinese nejen výrazné rozšíření výstavních ploch, ale zároveň umožní na kvalitním vzdělávacím základu rozšířit programovou nabídku muzea o workshopy a akce s archeologickou nebo historickou tématikou. Realizace výše uvedeného projektu současně zefektivní a rozšíří možnosti prezentace archeologického sbírkového fondu široké veřejnosti pomocí nejmodernějších technologií. Ostatně, před vlastní rekonstrukcí stodoly proběhl v místě již i archeologický výzkum.

Celá archeologická expozice s názvem Stopami věků bude tematicky i vizuálně rozdělena do dvou pater.

Autor: 
Úvodní foto: KÚSK, ostatní fotografie a text: Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, Středočeský kraj

Fotogalerie