Mladí úspěšně reprezentovali Středočeský kraj

14. 12. 2018

V říčanském Kulturním centru Labuť byli ve čtvrtek 13. prosince oceněni žáci a studenti za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje. Každoroční akce vyzdvihuje dlouhodobé úsilí v oblasti sportovních, kulturních a vědomostních soutěžích. Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO 2011) poděkoval nejen úspěšným reprezentantům, ale i rodičům a učitelům.

„Je neuvěřitelné, kolik mladých se věnuje svým koníčkům tak, až jsou z nich šampioni, kolik mladých rozvíjí své dovednosti a vědomosti.  Dělají to nejen pro náš kraj, ale především pro své rodiny a pro sebe. Pokud u jakékoliv takovéto smysluplné činnosti zůstávají, je to asi ten nejkrásnější vánoční dárek…“ přiznal se předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM), který ceny společně s radním Draxlerem, předsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Karlem Filipem (ČSSD) a pracovníky krajského úřadu předával.

Na ocenění byli pozváni žáci a studenti, kteří dosáhli výrazných úspěchů na celostátní nebo mezinárodní úrovni. Do ocenění jsou zahrnuty tradiční vědomostní olympiády, jako je matematická, fyzikální, chemická, biologická apod., soutěže v cizích jazycích, dále umělecké soutěže pro žáky základních uměleckých škol, soutěže odborných dovedností, sportovní soutěže pro žáky základních a středních škol a soutěže pro žáky základních škol praktických a speciálních.

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, Středočeský kraj

Fotogalerie