Konečně jde také o železnici

7. 2. 2020

ROZHOVOR HALÓ NOVIN S IVANEM CINKOU (KSČM), PŘEDSEDOU VÝBORU PRO DOPRAVU STŘEDOČESKÉHO KRAJE:

Co si slibujete od memoranda o spolupráci s Prahou a státními organizacemi k urychlení hlavních staveb dopravní infrastruktury?

Klíčové je, že jsou zainteresováni všichni, kteří pro to mohou něco udělat – obě významné samosprávy, ministerstvo dopravy, ŘSD a správa železnic. Zejména užší spolupráce s Prahou je velice důležitá. Vztahy mezi krajem a Prahou nejsou vždy jednoduché. Jsou tu zcela různé politické reprezentace, navíc hraje roli jiný termín voleb, my je máme letos, Praha za dva roky, takže období relativního klidu na práci je poměrně krátké. Společná integrace dopravy, kterou jsme iniciovali před osmi lety a letos bude dokončena, je takřka zázrakem.

Memorandum je určitě krokem vpřed. Odráží společné zájmy, všechny nás trápí přetížená dopravní infrastruktura nejen na tazích do Prahy. Konec konců, pravidelně to máme i na pořadu jednání našeho výboru pro dopravu.

Jsem rád, že snahy tentokrát nesměřují jen k velkým silničním investicím, jako je výstavba všech chybějících částí Pražského okruhu a urychlení přípravy tzv. Aglomeračního okruhu, zejména úseku mezi dálnicemi D7 a D8, ale pokrývají i některé hlavní problémy železniční infrastruktury. Ta je značně zanedbaná. Od počátku devadesátých let se razila filosofie, že všichni budeme jezdit osobními auty a kolejová doprava ztratí na významu. Zamlčovalo se, že zejména v nejvyspělejších státech je železnice páteří veřejné hromadné dopravy. No a dnes sklízíme ovoce, kapacita železnic už nestačí, zařízení je zastaralé, svět nám utekl.

Jakých akcí na železnici se memorandum konkrétně týká?

Kromě urychleného dokončení přípravy železničního spojení Praha – Kladno s odbočkou na letiště v Ruzyni, zkvalitnění železniční infrastruktury na trase Beroun – Praha hl. n., včetně výstavby terminálu Smíchov, a budování záchytných parkovišť jde o územní a projektovou přípravu zapojení tras systému Rychlých železničních spojení do uzlu Praha a související úpravy tohoto uzlu (např. zkapacitnění úseku Praha - Libeň – Praha - Běchovice včetně Libeňského přesmyku), dále urychlení přípravy tzv. Nového spojení 2 městského železničního tunelu pro příměstskou železnici, zkapacitnění jižní nákladní spojky Radotín – Zahradní Město a odstavné plochy pro železniční dopravce.

Jen vyjmenované akce znamenají obrovský objem investic. Kde na to vzít?

Financování takovýchto velkých dopravních staveb je v kompetenci ministerstva dopravy, které finanční prostředky přiděluje v souladu s příslušným vládním usnesením prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Samozřejmě, že bude snaha získat také co nejvíce prostředků z evropských fondů. To se týká i menších staveb, jako jsou zejména v bližším okolí Prahy potřebná odstavná parkoviště P+R a B+R, na něž se musí pamatovat také v rozpočtech kraje i měst a obcí.

Jakou má memorandum šanci na schválení?

Co se týče Středočeského kraje, stejně jako paní hejtmanka nepochybuji, že projde zastupitelstvem. Podpora zřejmě bude napříč celým politickým spektrem. Otázkou je uskutečnění v memorandu zakotvených záměrů. Dnes se často mění nejen politické reprezentace, ale i vedení ministerstva a státních organizací. Memorandum je jen důležitý předpoklad, realizace bude záviset na lidech.

Zdroj: 
Haló noviny 6.2.2020