M.Vostrá: Bezpečnost je podmínkou

11. 7. 2017

Tradice poutí se u nás zachovala dodnes. Kolotoče, střelnice i super moderní atrakce, to vše je pro děti, mládež, ale i dospělé velkým lákadlem. Starší generace si připomene mládí a zvláště o prázdninách mají děti radost z možnosti využít všechny taje této zábavy.

V poslední době se však množí zranění, která zapříčiní ta či ona atrakce. Již dlouho lidé upozorňují na to, že jejich technický stav nesplňuje vždy pravidla bezpečného provozu. Máte-li doma auto, musíte po určité době, ať se vám to líbí, nebo ne, na technickou kontrolu. Zabraňuje to ohrožení silničního provozu, ale i zajišťuje vaši osobní bezpečnost. Jenže u kolotočů tomu tak není. Je pouze na benevolenci majitele, zdali má vše v takovém technickém stavu, aby nedošlo k ohrožení životů lidí, kteří toto zařízení chtějí vyzkoušet. Kontrola či oprava atrakce stojí peníze a v mnoha případech nad tím provozovatel raději mávne rukou. Dojde-li k neštěstí, tak mlčí a rozhodně nechce přiznat svoji zodpovědnost.

Nic není cennějšího nežli lidský život a právě proto je nutné nastavit taková pravidla, aby i tato podnikatelská činnost a stav prostředků k ní používaných podléhaly pravidelné kontrole.

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM