M. Vostrá: Život na vesnici

17. 8. 2017

Již delší dobu mnohé obce pociťují nedostatek obyvatel. V poslední době však především mladí zjistili, že život na vesnici je levnější nežli ve městě. A tak pomalu začínají přesouvat svá bydliště z velkých aglomerací do malých obcí. Přesto však poslední studie ukazují, že průměrný počet obyvatel našich obcí je nejnižší ze všech zemí OECD a činí 1 640 obyvatel. Má to různé důvody. Často chybí dopravní obslužnost, obchody, mateřská či základní škola, dostupnost lékařské péče i možnost využití volného času. Mnohé z věcí se zajisté dají napravit. Záleží však na ochotě státu tyto problémy řešit a ne pouze předkládat vize, které nemají pevný termín plnění.

Z posledních studií vyplývají i další varující údaje. V čele obcí je málo žen a lidí s vysokoškolským vzděláním. Někdy jsme rádi, že dojde vůbec ke zvolení zastupitelstva a starosty. Přebujelá administrativa zatěžující vedení obcí není zrovna lákavá pro ty, jež by měli funkci vykonávat. A také na mnoha vesnicích většinu obyvatel tvoří senioři nebo je pomalu začínají obsazovat chalupáři. Přitom život na vesnici skýtá mnohé výhody. Ať už je to čistější ovzduší, přístup k přírodě, možnost vypěstovat si některé produkty potřebné v domácnosti nebo se stát drobným chovatelem.

Věřme tedy, že i vládou předložené podpůrné programy budou skutečně realizovány a pomohou lidem zajistit takové podmínky, které povedou k oživení našich obcí.  Při dnešní situaci je třeba brát v potaz i chalupáře, kteří, zakoupí-li na vesnici nemovitost, se snaží zvelebit nejen ji, ale i své okolí. Věřme tedy, že se lidé vrátí k životu na vesnici a objeví i jeho nesporná pozitiva.

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM