M. Vostrá: Vlčí smečka řádí v Mostě

24. 7. 2017

Jsme nuceni potýkat se po celé republice se zvlášť nebezpečným fenoménem, a to kriminalitou dětí. Ta se v posledních dnech velmi nebezpečně rozšířila v Mostě. Obecně je známo, že od 90. let se ztrojnásobila kriminalita mladistvých. Po celé republice se tento jev začíná projevovat řáděním dětských gangů, které ohrožují své vrstevníky, seniory či malé děti. U těch jedinců, kteří už takovéto střetnutí s gangem zažili, se projevuje obava z vycházení ven a v mnoha případech rodiče takto postižených dětí požádali o pomoc psychologa. Právě v tomto prázdninovém čase, kdy by si děti měly užívat pobytu venku, zabývat se sportem a svými koníčky, krčí se doma ze strachu před opětovným napadením. Situace začíná být opravdu otřesná a je nutné neprodleně hledat řešení.

Každý z nás rodičů by měl vědět, co jeho dítě ve volném čase dělá. Celkově je potřeba, abychom měli dostatečné zázemí pro jejich mimoškolní či prázdninové aktivity, ať už se jedná o sport, příměstské tábory či jiné záliby, které mladistvé zaujmou a jsou pořádány pod dozorem dospělých. Děti by měly získávat správné návyky a již v tomto raném věku chápat elementární morálku a vztahy ke svému okolí. Měla by se vrátit autorita do rukou učitelského sboru a rozhodně bychom i my rodiče měli potírat  někdy až nebezpečné excesy dětí, které jsou schopny učitele tyranizovat. Ve školách a dětských zařízeních by měly být zavedeny intenzivní kurzy prevence působící především na problémové děti.

Z hlediska budoucnosti by bylo zcela fatální chybou nevěnovat se budoucí rostoucí generaci.

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně, místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM a kandidátka do PS PČR v Jihočeském kraji.
Zdroj: 
Miloslava Vostrá, poslankyně, místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM a kandidátka do PS PČR v Jihočeském kraji.