M. Vostrá: Kam kráčí naše ekonomika

8. 8. 2017

Peníze na lepší život občanů jsou a leží u velkých korporací. Pro větší spravedlnost ve fungování společnosti je vhodné mít adekvátní míru solidarity také v daňovém systému. Míra zdanění zvláště velkých zahraničních firem je v České republice velice mírná a stejně tak platí, že firmy dávají z celkového obratu peněz relativně malou část na platy zaměstnanců než v jiných vyspělých státech Evropy. Naopak každoročně utíkají miliardy velkých korporací do zahraničí. Příkladů je mnoho a asi nejmarkantnější je případ francouzské společnosti Veolia, která u nás získala díky některým politickým stranám neuvěřitelně výhodnou pozici při obchodu s tak základní strategickou komoditou jako je voda.

Profit zahraničních společností na úkor České republiky a jejích občanů se musí zásadně změnit. Deklarovaný ekonomický růst musí být prospěšný pro každého jednotlivce v našem státě. Velké korporace a finanční domy se musí více podílet na celkovém prospěchu společnosti, nikoliv pouze na svém. Proto pro nadcházející období navrhujeme zavést druhou sazbu zdanění u právnických osob se ziskem nad deset milionů korun. Získané prostředky nám pomohou, když chybí finance na navýšení minimální mzdy, důchodů či ve zdravotnictví a sociálních službách. Důležité je, že progresivní zdanění specifikuje logické a spravedlivé rozdělení financí bez toho, že bychom nějak narušili ekonomiku. Stejně tak trváme na tom, že dalším prostředkem, který je nutné využít pro zlepšení situace v naší ekonomice, je zdanění darů církvím a také zdanění nehorázných církevních restitucí, které ve finále podrželi sociální demokraté nehledě na předvolební sliby.

Když vám představitelé různých stran tvrdí, že nejsou prostředky na navýšení důležitých položek státního rozpočtu, tak jaksi opomíjejí, že zdroje by se přitom při dobré vůli daly získat. Nikoliv z peněženek nízko- a středně příjmových vrstev, ale z velkých korporací, které si to na rozdíl od našich občanů mohou dovolit. Dosavadní vlády z důvodů, o kterých můžeme primárně spekulovat, neměly k těmto krokům vůli, ale příští volební období nám může dát šanci toto prosadit. 

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM