Ke kontrole hospodaření obcí

22. 9. 2016

Mnoho nesmyslných kontrol, které si často odporují, je až zarážející. Jak je možné, že jedna kontrola řekne, že je vše v pořádku a jiná, že není? Poté se mnoho projektů zdržuje a peníze musí obce často vracet. V tomto případě je nutné zavést jasný systém kontrol ve veřejné správě a rovněž i rozpočtová pravidla pro obce. Obce potřebují peníze na svůj rozvoj a přenesenou působnost státní správy. Je nutné však nastavit pravidla hospodaření tak, aby se nemrhalo zbytečně prostředky a hospodařilo se efektivně a to na všech úrovních.

Obecní rozpočty jsou často překračovány do záporných hodnot. Důvodů je hned několik. Mezi nejzásadnější důvod patří zadlužení obcí například na nějaký projekt. Často se stává, že je obec nucena si vzít úvěr nebo půjčku na krytí některých akcí – jako například vybudování kanalizace, vodovodu atd. Poté se ale ocitá často v platební neschopnosti. Podle zprávy se ukazuje, že nejvíce jsou postiženy touto neschopností obce, které porušily rozpočtovou kázeň. Některé dokonce musejí vracet peníze zpět např. do evropských fondů a to je rovněž zatěžuje.

 

Autor: 
Jan Klán, poslanec PSP ČR za KSČM
Zdroj: 
Oddělení pro komunikaci ÚV KSČM