Domácí potraviny mají přednost

12. 12. 2017

Přání potravinové soběstačnosti dlouhodobě prosazujeme. Jsme si vědomi, že i částečná potravinová soběstačnost může zajistit lepší kvalitu potravin. Objevuje se velké množství testů, které hovoří o špatné kvalitě potravinářských produktů. Jedná se o mnohé komodity, které běžně konzumujeme, a nemáme možnost je nahradit jinými. Zvláště velké řetězce dávají přednost dovozům před domácí nabídkou. Budoucí ministr zemědělství deklaruje jako svou prioritu posílení potravinářské soběstačnosti. Pokud se mu podaří toto předsevzetí naplnit, bude to jen dobře. Znamená to však posílit financování na úroveň členských států Evropské unie. Vlastní produkce ovoce, zeleniny, mléka, mléčných výrobků, masa a dalších umožní nejen zvýšení kvality, ale i možnost nárůstu zaměstnanosti v těchto oblastech. Vzhledem k nedostatečnému odbytu masa byly například některé chovy prasat zcela zlikvidovány a budou se jen těžko obnovovat. Každý z nás má možnost tento stav ovlivnit tím, že bude vyžadovat na pultech obchodů domácí potravinářské produkty, které mají ve většině případů i lepší kvalitu nežli ty z dovozu.

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR za KSČM a předsedkyně Rozpočtového výboru PS PČR
Zdroj: 
Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR za KSČM a předsedkyně Rozpočtového výboru PS PČR