Pietní akt Lidice 2018

10. 6. 2018

Dne 10. června 2018 v 10.00 hodin se koná pietní akt  u příležitosti 72. výročí vypálení obce Lidice.

76. výročí VYHLAZENÍ OBCE LIDICE
neděle 10. června 2018 od 10 hodin

 Projednáno s pí. ředitelkou p. Lehmanovou
-        předány naše požadavky

                                    Shromáždění účastníků kolem hrobu Lidických mužů

Program pietní vzpomínky

     OV KSČM  a LKŽ ze Středoč. kraje si vyzvednou objednané kytice za potokem /pod hrobem/

  10,00  - shromáždění se kolem hrobu pro vyslechnutí projevů hostů pietního aktu

Společné položení  věnců i  rudých kytic  ku hrobu či u popravčí  zdi  Horákova statku

11,50  -  shromáždění se kolem sochy Ženy s růží s novou pamětní deskou Lidických žen

 Položení  kytic delegací LKŽ k pamětní desce – projev předsedkyně RR LKŽ s.Šlahúnkové

12,00 -  Přechod k pomníčku Lidických dětí
Položení bílých kytic LKŽ k pomníku dětí
 Recitace/ a krátký projev / žena- matka/ za  LKŽ -  s. Grospičová

                        Poděkování za účast a závěr pietního aktu

……………………………………………………………………………………………

Upozornění na další akce pietní vzpomínky 10.6. 2018:

 

Expozice původního rodinného domku čp. 116 k 71. výročí založení nové obce Lidice

Stálá expozice muzea : „A nevinní byli vinni…“

Stálá expozice moderního umění Lidická sbírka, Lidická galerie

Síň In memoriam – výstava „LIDICE a doba Prezidenta osvoboditele

46. ročník „Mezinárodní výstavy dětských kreseb Lidice“ - téma VODA - Lidická galérie

Prohlídka Růžového sadu přátelství

Vstup do výstavních prostor muzea i Galérie po celý den zdarma!