Ve Slaném probíhá konference „Otisk života v historických stavbách“

zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, Zdeněk Štefek

V kapli Zasnoubení P. Marie Vlastivědného muzea ve Slaném začala v úterý 17. června 2014 v pořadí již 13. Specializovaná konference stavebně historického průzkumu „Otisk života v historických stavbách“. Konferenci konanou pod záštitou radního pro kulturu a památkovou péči Zdeňka Štefka pořádalo Sdružení pro stavebně-historický průzkum, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Archeologický ústav AV ČR, Fakulta architektury ČVUT, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně a město Slaný. Mezi účastníky nechyběli ani hosté ze zahraničí.

V Mladé Boleslavi měli letecký den

zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

V sobotu 14. června 2014 se na letišti v Mladé Boleslavi  konal tradiční, letos jubilejní 10. dobový letecký den, který podpořil ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof i Středočeský kraj.
Desítky historických i současných letadel zaplnily letištní plochu. Akce, které se účastnili též radní Zdeněk Štefek a Karel Horčička, přilákala davy lidí.

Na festivalu „Vítej, léto!“ si užila celá rodina

zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, Zdeněk Štefek

V zámecké zahradě v Brandýse nad Labem se v sobotu 14. června 2014 konal hudební a divadelní festival „Vítej, léto!“, který podpořil Středočeský kraj z Fondu hejtmana částkou 50 000 korun. Osmý ročník festivalu navštívil i středočeský radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

V Lidicích si připomněli nacistické řádění

zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, Zdeněk Štefek

V Lidicích se v sobotu 14. června 2014 uskutečnila pietní vzpomínka 72. výročí vyhlazení této obce nacisty dne 10. června 1942. Kromě domácí i zahraniční delegace a představitelů obcí a krajů se akce zúčastnili za Středočeský kraj i radní Zdeněk Štefek a Pavel Hubený.

Středočeský kraj podpořil vznik stovek nových míst v mateřských školách

zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

S nástupem nového vedení Středočeského kraje došlo k výraznému vzestupu počtu míst v mateřských školách. V porovnání s předchozími lety přibylo ve středních Čechách od školního roku 2012/2013 do školního roku 2013/2014 celkem 32 nových mateřských škol a jejich kapacita se zvýšila o 2 503 dětí.

Slaný a Mělník patřily o víkendu folkloru

zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, Zdeněk Štefek

Náměstí měst Slaný a Mělník zaplnily v sobotu folklorní soubory. V královském městě Slaný probíhal 3. ročník Západoslovanského folklorního festivalu, v Mělníku již 16. ročník mezinárodního folklorního festivalu Mělnický Vrkoč.

Výjezdní zasedání KBIZS
autor: Zdeněk Milata

Výjezdní zasedání Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém (KBIZS) se uskutečnilo 29. května. V rámci výjezdu komise zavítala do Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, kde se seznámila s fungováním ústavu a projednala body programu týkající se hodnotících kritérií dotačního řízení Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS k čemuž zřídila pracovní skupinu.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena